Par mani

Sanita Toča - Par psihologu
  • 2020 Psiholoģijas maģistrs klīniskajā psiholoģijā
  • 2020 CAMS apmācību programma darbā ar pašnāvībām
  • 2019 BEA (bērna emocionāla audzināšana) sertifikāts
  • 2018 Intelekta (WISC-IV) testa pielietošanas savā darbā sertifikāts

Savā darbā iedziļinos un cenšos izprast situāciju, izvērtēju un nosaku faktorus, kas darbojas traucējoši. Tādēl sadarbība un klienta labsajūta konsultācijās man ir ļoti svarīga. Man patīk veidot atklātas, iejūtīgas un atbalstošas attiecības, jo tas ir priekšnoteikums, lai meklētu risinājumus, kas varētu klientam likt justies labāk un veiksmīgāk tiktu sasniegti terapijas mērķi.
Konsultācijas un psiholoģiskais atbalsts palīdz izprast sevi, apkārtējos, risināt specifiskas problēmas, sākt izdarīt priekš sevis labākas izvēles un sākt dziedināt sevi pēc sarežģītām dzīves situācijām.