Psiholoģiskā izpēte

Psiholoģiskā izpēte

 • Izpēte pieaugušajiem

  Psiholoģisko izpēti pieaugušajiem parasti veic ar mērķi labāk izzināt, izprast pašam sevi un savas grūtības.

  Psiholoģisko izpēti arī bieži veic ar kāda speciālista vai institūcijas nosūtījumu, kas var būt ārsts (psihiatrs, neirologs, ģimenes ārsts), tiesa, bāriņtiesa u.c.

  Psiholoģiskā izpēte paredz interviju un dažādu testu izpildi, atkarībā no izpētes mērķa.

  Izpēte parasti tiek veikta 3 tikšanās reizēs, atkarībā no problēmas specifikas.

  Pēc psiholoģiskās izpētes 2 - 3 nedēļu laikā tiek sagtavots rakstisks atzinums (dokuments) un tiek veikta atkārtota tikšanās, lai izstāstītu par izpētes rezultātiem un sniegtu rekomendācijas.

 • Izpēte bērniem no 6 gadu vecuma

  Psiholoģiskā izpēte bērniem parasti tiek veikta, ar mērķi palīdzēt. Palīdzēt izprast bērna grūtības, mācībās vai ikdienā.

  Izpēte sniedz detalizētu ieskatu bērna intelektuālajā un emocionālajā sfērā, balstoties uz psiholoģiskās izpētes metodām.

  Psiholoģiskā izpēte paredz interviju ar bērna vecākiem, bērna vecumam atbilstošu testu izpildi individuāli ar bērnu, atkarībā no izpētes mērķa.

  Izpēte parasti tiek veikta 6 tikšanās reizēs, atkarībā no problēmas specifikas.

  Pēc psiholoģiskās izpētes 2 - 3 nedēļu laikā tiek sagtavots rakstisks atzinums (dokuments) un tiek veikta atkārtota tikšanās ar vecākiem, lai izstāstītu par izpētes rezultātiem un sniegtu rekomendācijas.

  Lai veiktu psiholoģisko izpēti bērniem, vecumā līdz 18 gadiem, ir nepieciešama vecāku/aizbildņu piekrišana.

Psiholoģiskā izpēte

55€
Cena par vienu tikšanās reizi. Tikšanās reizes atkarīgas no problēmas specifikas

Izpēte pieaugušajiem

Izpēte bērniem no 6 gadu vecuma