Psihologa konsultācijas

Psihologa konsultācijas

 • Konsultācijas vecākiem

  Sniedzu konsultācijas un atbalstu vecākiem dažādos ar bērnu audzināšanu un attīstību saistītos jautājumos.

  Vienmēr iedziļinos un mēģinu saprast likumsakarības bērnu uzvedībai.

  Kopīgi ar vecākiem tiek meklēti risinājumi un tehnikas ko pielietojot var palīdzēt bērnam.

  Jau vairāk kā 20 gadus strādāju ar bērniem, esmu izpratusi bērna vecumposma īpatnības un attīstības nepieciešamību.

  Pasniedzu vecākiem bērnu emocionālās audzināšanas kursu.

  Veicu vecāku psihoizglītošanu, ar mērķi uzlabot attiecības ar bērnu, skaidroju likumsakarības un atbalstu vecākus ieviešot jaunus sadarbības modeļus un disciplinēšanas veidus.

 • Pieaugušo konsultācijas

  Savu konsultēšanas procesu veidoju uz ciešu sadarbību ar klientu.

  Sadarbības forma būs atkarīga no klienta izvirzītajiem mērķiem, kā piemēram pašapziņas un pašpārliecības celšana, trauksmes un depresijas mazināšana, dusmu pārvaldīšana, veselīgāku izvēļu izdarīšana, vai pašdestruktīvu uzvedības pārtraukšana.

  Pirmajā tikšanās reizē es lūgšu Jums pastāstīt par sevi. Pirmā reize var ilgt mazliet ilgāk, bet tā palīdz man labāk Jūs saprast, un dod Jums iespēju novērtēt, vai jūtaties komfortabli komunikācijā ar mani.

  Es uzdošu Jums jautājumus par grūtībām ar ko saskaraties, par rūpēm un simptomiem, kas Jūs nomāc.

  Es sniegšu nelielu ieskatu par manu izpratni, uz notiekošo un kā konsultācijas varētu palīdzēt Jūsu gadījumā.

  Kopīgi izlemsim par terapijas mērķiem, tikšanās biežumu un sadarbības formu.

  Sadarbības gaitā un labāk izprotot Jūsu situāciju, es varētu Jums mācīt jaunas prasmes vai palīdzēt domāt par savu situāciju jaunā veidā.

 • Konsultācijas bērniem

  Ar bērniem strādāju no 2000 gada. Mana pieredze ir pierādījusi, ka nav divu vienādu bērnu, tādēļ darbā nav viena scenārija, katrs bērns prasa individuālu pieeju un sadarbības formu.

  Darbā ar bērniem, ļoti liela nozīme ir manai un vecāku savstarpējajai komunikācijai un vienotai izpratnei par notiekošo. Tādēļ paralēli darbam ar bērnu būs nepieciešamas konsultācijas ar vecākiem, bez bērna klātbūtnes.

  Konsultācijas ar bērniem parasti tiek veiktas smilšu kabinetā, kur bērniem ir piemērotāka vide, kas arī ir palīdzoša, ja bērna valodas spējas vēl nav pietiekami attīstījušās. Konsultācijas procesam ar bērnu tiek izmantotas bērnam atbilstošas metodes.

 • Online konsultācijas

  Piedāvāju attālinātās konsultācijas.

  Jums būs nepieciešama vieta kur Jūs netraucēti, aptuveni stundas garumā, varat nodoties konsultācijai. To ir iespējams veikt Skype, Zoom vai WhatsApp formātā, vēlams ar ieslēgtu video kameru.

  Pēc nepieciešamības tiek veiktas bezmaksas telefona konsultācijas līdz 10min.

Psihologa konsultācijas

50€
45 min.

Konsultācijas vecākiem

Pieaugušo konsultācijas

Konsultācijas bērniem

Online konsultācijas